Level

Thẻ thư viện 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 1 năm

Price 300,000 500,000 950,000
  Đăng ký ngay! Đăng ký ngay! Đăng ký ngay!
01. 3 Bước Xây dựng và Sử dụng Quyền lực Chuyên gia

02. 3 Kịch bản Xây dựng Tầm Ảnh hưởng trong Tổ chức

03. 3 Phong cách Lãnh đạo nổi tiếng

04. 3 Giai đoạn Phát triển Chiến lược Quan trọng

05. 3 Chiến lược Cải tiến Quy trình Kinh doanh

06. Chiến lược Marketing Cơ bản

07. Quản lý Vận hành là gì

08. Tất tần tật về Quản lý Dự án

09. Kỹ năng Quản lý sự Thay đổi

10. 3 Chiến lược Lập kế hoạc cho các Dự án nhỏ

11. Kiểm soát các Bên liên quan trong Dự án

12. Tại sao phải Quản lý các bên liên quan

13. Giành sự Hỗ trợ cho Dự án của bạn

14. Nghệ thuật Giao việc

15. Bí quyết Xây dựng Đội nhóm Vượt trội

16. Nghệ Thuật Trao Quyền

17. Trở thành Người Cố Vấn

18. 7 Chiến lược tạo Động lực cho Đội nhóm

19. Kỹ năng Tuyển dụng Thành công

20. Thiết lập mục tiêu Hiệu quả

21. Chiến lược Thu hút và Quản lý Người tài

22. Team building Đột phá Hiệu suất

23. Kỹ năng Đào tạo Người Khác

24. Hiểu vai trò đội nhóm

25. Chiến lược Quản lý Hiệu suất Nhóm ảo

26. 3 Chiến lược Xây dựng sự Tự tin

27. 4 Chiến lược Đối phó với STRESS

28. Chiến lược Quản lý Cấp trên

29. Phân tích PEST cá nhân

30. Phân tích SWOT cá nhân

31. Phân tích USP cá nhân

32. 4 Chiến lược Học tập Hiệu quả

33. Kỹ năng Quản lý Xung đột Hiệu quả

34. 6 Bước bán Ý tưởng Của bạn

35. Kỹ thuật Đưa ra Phản hồi Hiệu quả

36. Kỹ năng Điều hành Cuộc họp Hiệu quả

37. Kỹ năng Đàm phán Thành công

38. Kỹ năng Quyết đoán

39. Kỹ năng Thuyết trình trước Đám đông

40. 4 Nguyên tắc Thuyết trình Thành công

41. 5 bước Giao tiếp bằng Văn bản Hiệu quả

42. 5 bước Giải quyết Vấn đề Triệt để

43. Sai lầm khi ra quyết định và Cách tránh

44. Kỹ năng ra Quyết định Nhóm

45. 7 bước Phân tích Tác động Hiệu quả

46. Đánh bại Kẻ cắp Thời gian

47. Chiến lược Quản lý Thời gian Thiết yếu

48. 4 bước Tự tạo Động lực cho Bản thân

49. 3 Chiến lược Nâng cao Hiệu suất Làm việc

50. Chiến thắng Căn bệnh Trì hoãn

51. Thiết lập Mục tiêu Cá nhân Tối ưu

52. Chiến lược Ưu tiên Thời gian Hiệu quả

53. Ưu tiên Công việc Quan trọng

54. Kiểm soát Thời gian Hiệu quả

55. Kỹ năng lập kế hoạch

56. Kỹ năng quản lý thời gian

57. Kỹ năng Giải quyết vấn đề

58. Kỹ năng Ra quyết định

59. Kỹ năng Sáng tạo trong công việc

60. Kỹ năng Giải quyết vấn đề Cho nhà Quản lý

61. Kỹ năng Ra quyết định Cho nhà Quản lý

62. Quy trình quản lý Hiệu suất làm việc của Nhân viên

63. Xây dựng hệ thống giao việc tự động với Google Sheets

64. Kỹ năng Tạo động lực và Huấn luyện nhân viên

65. Xây dựng Quyền lực và Phong cách lãnh đạo

66. Hướng dẫn Sử dụng Google Drive

67. Phát triển Sản phẩm Vượt mong đợi

68. Xây dựng Quy trình Tinh gọn

69. Loại bỏ Lãng phí trong Doanh nghiệp bằng Tín hiệu Trực quan

70. 4 Chiến lược Đầu tư cho Sản phẩm

71. Lập kế hoạch cho Sự nghiệp Vượt trội

72. 3 bước Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

73. Cách tạo mối Quan hệ với Sếp

74. Hướng dẫn Xây dựng Kịch bản Thuyết trình

75. Hướng dẫn Tổ chức Cuộc họp

76. Cách Thuyết phục Sếp Triển khai Ý tưởng của bạn

  Đăng ký ngay! Đăng ký ngay! Đăng ký ngay!

Thẻ thư viện 3 tháng

300,000

01. 3 Bước Xây dựng và Sử dụng Quyền lực Chuyên gia

02. 3 Kịch bản Xây dựng Tầm Ảnh hưởng trong Tổ chức

03. 3 Phong cách Lãnh đạo nổi tiếng

04. 3 Giai đoạn Phát triển Chiến lược Quan trọng

05. 3 Chiến lược Cải tiến Quy trình Kinh doanh

06. Chiến lược Marketing Cơ bản

07. Quản lý Vận hành là gì

08. Tất tần tật về Quản lý Dự án

09. Kỹ năng Quản lý sự Thay đổi

10. 3 Chiến lược Lập kế hoạc cho các Dự án nhỏ

11. Kiểm soát các Bên liên quan trong Dự án

12. Tại sao phải Quản lý các bên liên quan

13. Giành sự Hỗ trợ cho Dự án của bạn

14. Nghệ thuật Giao việc

15. Bí quyết Xây dựng Đội nhóm Vượt trội

16. Nghệ Thuật Trao Quyền

17. Trở thành Người Cố Vấn

18. 7 Chiến lược tạo Động lực cho Đội nhóm

19. Kỹ năng Tuyển dụng Thành công

20. Thiết lập mục tiêu Hiệu quả

21. Chiến lược Thu hút và Quản lý Người tài

22. Team building Đột phá Hiệu suất

23. Kỹ năng Đào tạo Người Khác

24. Hiểu vai trò đội nhóm

25. Chiến lược Quản lý Hiệu suất Nhóm ảo

26. 3 Chiến lược Xây dựng sự Tự tin

27. 4 Chiến lược Đối phó với STRESS

28. Chiến lược Quản lý Cấp trên

29. Phân tích PEST cá nhân

30. Phân tích SWOT cá nhân

31. Phân tích USP cá nhân

32. 4 Chiến lược Học tập Hiệu quả

33. Kỹ năng Quản lý Xung đột Hiệu quả

34. 6 Bước bán Ý tưởng Của bạn

35. Kỹ thuật Đưa ra Phản hồi Hiệu quả

36. Kỹ năng Điều hành Cuộc họp Hiệu quả

37. Kỹ năng Đàm phán Thành công

38. Kỹ năng Quyết đoán

39. Kỹ năng Thuyết trình trước Đám đông

40. 4 Nguyên tắc Thuyết trình Thành công

41. 5 bước Giao tiếp bằng Văn bản Hiệu quả

42. 5 bước Giải quyết Vấn đề Triệt để

43. Sai lầm khi ra quyết định và Cách tránh

44. Kỹ năng ra Quyết định Nhóm

45. 7 bước Phân tích Tác động Hiệu quả

46. Đánh bại Kẻ cắp Thời gian

47. Chiến lược Quản lý Thời gian Thiết yếu

48. 4 bước Tự tạo Động lực cho Bản thân

49. 3 Chiến lược Nâng cao Hiệu suất Làm việc

50. Chiến thắng Căn bệnh Trì hoãn

51. Thiết lập Mục tiêu Cá nhân Tối ưu

52. Chiến lược Ưu tiên Thời gian Hiệu quả

53. Ưu tiên Công việc Quan trọng

54. Kiểm soát Thời gian Hiệu quả

55. Kỹ năng lập kế hoạch

56. Kỹ năng quản lý thời gian

57. Kỹ năng Giải quyết vấn đề

58. Kỹ năng Ra quyết định

59. Kỹ năng Sáng tạo trong công việc

60. Kỹ năng Giải quyết vấn đề Cho nhà Quản lý

61. Kỹ năng Ra quyết định Cho nhà Quản lý

62. Quy trình quản lý Hiệu suất làm việc của Nhân viên

63. Xây dựng hệ thống giao việc tự động với Google Sheets

64. Kỹ năng Tạo động lực và Huấn luyện nhân viên

65. Xây dựng Quyền lực và Phong cách lãnh đạo

66. Hướng dẫn Sử dụng Google Drive

67. Phát triển Sản phẩm Vượt mong đợi

68. Xây dựng Quy trình Tinh gọn

69. Loại bỏ Lãng phí trong Doanh nghiệp bằng Tín hiệu Trực quan

70. 4 Chiến lược Đầu tư cho Sản phẩm

71. Lập kế hoạch cho Sự nghiệp Vượt trội

72. 3 bước Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

73. Cách tạo mối Quan hệ với Sếp

74. Hướng dẫn Xây dựng Kịch bản Thuyết trình

75. Hướng dẫn Tổ chức Cuộc họp

76. Cách Thuyết phục Sếp Triển khai Ý tưởng của bạn

Gói 6 tháng

500,000

01. 3 Bước Xây dựng và Sử dụng Quyền lực Chuyên gia

02. 3 Kịch bản Xây dựng Tầm Ảnh hưởng trong Tổ chức

03. 3 Phong cách Lãnh đạo nổi tiếng

04. 3 Giai đoạn Phát triển Chiến lược Quan trọng

05. 3 Chiến lược Cải tiến Quy trình Kinh doanh

06. Chiến lược Marketing Cơ bản

07. Quản lý Vận hành là gì

08. Tất tần tật về Quản lý Dự án

09. Kỹ năng Quản lý sự Thay đổi

10. 3 Chiến lược Lập kế hoạc cho các Dự án nhỏ

11. Kiểm soát các Bên liên quan trong Dự án

12. Tại sao phải Quản lý các bên liên quan

13. Giành sự Hỗ trợ cho Dự án của bạn

14. Nghệ thuật Giao việc

15. Bí quyết Xây dựng Đội nhóm Vượt trội

16. Nghệ Thuật Trao Quyền

17. Trở thành Người Cố Vấn

18. 7 Chiến lược tạo Động lực cho Đội nhóm

19. Kỹ năng Tuyển dụng Thành công

20. Thiết lập mục tiêu Hiệu quả

21. Chiến lược Thu hút và Quản lý Người tài

22. Team building Đột phá Hiệu suất

23. Kỹ năng Đào tạo Người Khác

24. Hiểu vai trò đội nhóm

25. Chiến lược Quản lý Hiệu suất Nhóm ảo

26. 3 Chiến lược Xây dựng sự Tự tin

27. 4 Chiến lược Đối phó với STRESS

28. Chiến lược Quản lý Cấp trên

29. Phân tích PEST cá nhân

30. Phân tích SWOT cá nhân

31. Phân tích USP cá nhân

32. 4 Chiến lược Học tập Hiệu quả

33. Kỹ năng Quản lý Xung đột Hiệu quả

34. 6 Bước bán Ý tưởng Của bạn

35. Kỹ thuật Đưa ra Phản hồi Hiệu quả

36. Kỹ năng Điều hành Cuộc họp Hiệu quả

37. Kỹ năng Đàm phán Thành công

38. Kỹ năng Quyết đoán

39. Kỹ năng Thuyết trình trước Đám đông

40. 4 Nguyên tắc Thuyết trình Thành công

41. 5 bước Giao tiếp bằng Văn bản Hiệu quả

42. 5 bước Giải quyết Vấn đề Triệt để

43. Sai lầm khi ra quyết định và Cách tránh

44. Kỹ năng ra Quyết định Nhóm

45. 7 bước Phân tích Tác động Hiệu quả

46. Đánh bại Kẻ cắp Thời gian

47. Chiến lược Quản lý Thời gian Thiết yếu

48. 4 bước Tự tạo Động lực cho Bản thân

49. 3 Chiến lược Nâng cao Hiệu suất Làm việc

50. Chiến thắng Căn bệnh Trì hoãn

51. Thiết lập Mục tiêu Cá nhân Tối ưu

52. Chiến lược Ưu tiên Thời gian Hiệu quả

53. Ưu tiên Công việc Quan trọng

54. Kiểm soát Thời gian Hiệu quả

55. Kỹ năng lập kế hoạch

56. Kỹ năng quản lý thời gian

57. Kỹ năng Giải quyết vấn đề

58. Kỹ năng Ra quyết định

59. Kỹ năng Sáng tạo trong công việc

60. Kỹ năng Giải quyết vấn đề Cho nhà Quản lý

61. Kỹ năng Ra quyết định Cho nhà Quản lý

62. Quy trình quản lý Hiệu suất làm việc của Nhân viên

63. Xây dựng hệ thống giao việc tự động với Google Sheets

64. Kỹ năng Tạo động lực và Huấn luyện nhân viên

65. Xây dựng Quyền lực và Phong cách lãnh đạo

66. Hướng dẫn Sử dụng Google Drive

67. Phát triển Sản phẩm Vượt mong đợi

68. Xây dựng Quy trình Tinh gọn

69. Loại bỏ Lãng phí trong Doanh nghiệp bằng Tín hiệu Trực quan

70. 4 Chiến lược Đầu tư cho Sản phẩm

71. Lập kế hoạch cho Sự nghiệp Vượt trội

72. 3 bước Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

73. Cách tạo mối Quan hệ với Sếp

74. Hướng dẫn Xây dựng Kịch bản Thuyết trình

75. Hướng dẫn Tổ chức Cuộc họp

76. Cách Thuyết phục Sếp Triển khai Ý tưởng của bạn

Gói 1 năm

950,000

01. 3 Bước Xây dựng và Sử dụng Quyền lực Chuyên gia

02. 3 Kịch bản Xây dựng Tầm Ảnh hưởng trong Tổ chức

03. 3 Phong cách Lãnh đạo nổi tiếng

04. 3 Giai đoạn Phát triển Chiến lược Quan trọng

05. 3 Chiến lược Cải tiến Quy trình Kinh doanh

06. Chiến lược Marketing Cơ bản

07. Quản lý Vận hành là gì

08. Tất tần tật về Quản lý Dự án

09. Kỹ năng Quản lý sự Thay đổi

10. 3 Chiến lược Lập kế hoạc cho các Dự án nhỏ

11. Kiểm soát các Bên liên quan trong Dự án

12. Tại sao phải Quản lý các bên liên quan

13. Giành sự Hỗ trợ cho Dự án của bạn

14. Nghệ thuật Giao việc

15. Bí quyết Xây dựng Đội nhóm Vượt trội

16. Nghệ Thuật Trao Quyền

17. Trở thành Người Cố Vấn

18. 7 Chiến lược tạo Động lực cho Đội nhóm

19. Kỹ năng Tuyển dụng Thành công

20. Thiết lập mục tiêu Hiệu quả

21. Chiến lược Thu hút và Quản lý Người tài

22. Team building Đột phá Hiệu suất

23. Kỹ năng Đào tạo Người Khác

24. Hiểu vai trò đội nhóm

25. Chiến lược Quản lý Hiệu suất Nhóm ảo

26. 3 Chiến lược Xây dựng sự Tự tin

27. 4 Chiến lược Đối phó với STRESS

28. Chiến lược Quản lý Cấp trên

29. Phân tích PEST cá nhân

30. Phân tích SWOT cá nhân

31. Phân tích USP cá nhân

32. 4 Chiến lược Học tập Hiệu quả

33. Kỹ năng Quản lý Xung đột Hiệu quả

34. 6 Bước bán Ý tưởng Của bạn

35. Kỹ thuật Đưa ra Phản hồi Hiệu quả

36. Kỹ năng Điều hành Cuộc họp Hiệu quả

37. Kỹ năng Đàm phán Thành công

38. Kỹ năng Quyết đoán

39. Kỹ năng Thuyết trình trước Đám đông

40. 4 Nguyên tắc Thuyết trình Thành công

41. 5 bước Giao tiếp bằng Văn bản Hiệu quả

42. 5 bước Giải quyết Vấn đề Triệt để

43. Sai lầm khi ra quyết định và Cách tránh

44. Kỹ năng ra Quyết định Nhóm

45. 7 bước Phân tích Tác động Hiệu quả

46. Đánh bại Kẻ cắp Thời gian

47. Chiến lược Quản lý Thời gian Thiết yếu

48. 4 bước Tự tạo Động lực cho Bản thân

49. 3 Chiến lược Nâng cao Hiệu suất Làm việc

50. Chiến thắng Căn bệnh Trì hoãn

51. Thiết lập Mục tiêu Cá nhân Tối ưu

52. Chiến lược Ưu tiên Thời gian Hiệu quả

53. Ưu tiên Công việc Quan trọng

54. Kiểm soát Thời gian Hiệu quả

55. Kỹ năng lập kế hoạch

56. Kỹ năng quản lý thời gian

57. Kỹ năng Giải quyết vấn đề

58. Kỹ năng Ra quyết định

59. Kỹ năng Sáng tạo trong công việc

60. Kỹ năng Giải quyết vấn đề Cho nhà Quản lý

61. Kỹ năng Ra quyết định Cho nhà Quản lý

62. Quy trình quản lý Hiệu suất làm việc của Nhân viên

63. Xây dựng hệ thống giao việc tự động với Google Sheets

64. Kỹ năng Tạo động lực và Huấn luyện nhân viên

65. Xây dựng Quyền lực và Phong cách lãnh đạo

66. Hướng dẫn Sử dụng Google Drive

67. Phát triển Sản phẩm Vượt mong đợi

68. Xây dựng Quy trình Tinh gọn

69. Loại bỏ Lãng phí trong Doanh nghiệp bằng Tín hiệu Trực quan

70. 4 Chiến lược Đầu tư cho Sản phẩm

71. Lập kế hoạch cho Sự nghiệp Vượt trội

72. 3 bước Xây dựng Thương hiệu Cá nhân

73. Cách tạo mối Quan hệ với Sếp

74. Hướng dẫn Xây dựng Kịch bản Thuyết trình

75. Hướng dẫn Tổ chức Cuộc họp

76. Cách Thuyết phục Sếp Triển khai Ý tưởng của bạn