Hướng dẫn Phát triển Năng lực tại Thư viện LeaderBook

I. KHUNG NĂNG LỰC

Các kỹ năng cốt lõi giúp bạn phát triển sự nghiệp – được gộp thành 5 nhóm năng lực – như hình vẽ dưới đây:

bản đồ học tập thư viện sự nghiệp leaderbook

 

II. BẢN ĐỒ HỌC TẬP

Với từng nhóm năng lực, bạn có thể lựa chọn:

  • Đọc chuỗi bài viết ngắn về các kỹ năng.
  • Mở Workbook để tư duy và làm bài tập.
  • Hoặc xem các Khóa học online.

Hãy lựa chọn theo nhu cầu của bạn, sau đó click chuột vào link tương ứng, để học tập.

Nhóm năng lực số 1

Thiết lập Lộ trình công danh

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 2

Hoàn thành Xuất sắc công việc

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 3

Giao tiếp & Thuyết phục người khác

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 4

Dẫn dắt & Gắn kết đội nhóm

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

Nhóm năng lực số 5

Thấu hiểu doanh nghiệp & Tạo ra sự thay đổi

Nhóm Bài viếtWorkBookKhóa học

III. CẬP NHẬT THÊM TÀI NGUYÊN MỚI

  • LeaderBook sẽ liên tục sản xuất các khóa học mới, cũng như cải tiến các khóa học cũ (nhằm nâng cao chất lượng).
  • Các phiên bản cập nhật (khóa học mới), sẽ được LeaderBook thông báo tới khách hàng định kỳ hàng tháng.

Chúc bạn Phát triển Sự nghiệp Vượt trội.

LeaderBook Team.